Vanwege de corona maatregelen is besloten de jaarvergadering op te splitsen in twee delen. Op 30 juni as. zal het formele gedeelte worden gehouden via Skype. Op 23 september zal het tweede deel in de Zandput worden gehouden, waar een update over het maatschappelijk vastgoed zal worden gegeven.

De agenda voor 30 juni ziet er als volgt uit:

  1. Opening
  2. Vaststellen agenda
  3. Notulen jaarvergadering 17 april 2019
  4. Jaarverslag 2019
  5. Financieel verslag 2019
  6. Verslag kascommissie (Cor Kreft en Bram Abrahamse) en benoeming nieuwe kascommissie
  7. Verkiezing bestuursleden, aftredend zijn Manon Kluijfhout en Izaak Geschiere. Beiden stellen zich herkiesbaar
  8. Rondvraag 
Jaarvergadering 30 juni

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *