De plannen voor Serooskerke Oost en de maatschappelijke voorzieningen in Serooskerke zijn in grote lijnen rond. Realisatie van de plannen is echter in belangrijke mate afhankelijk van het goedkeuren van de begroting.

De begroting wordt in de Raadsvergadering van 12 november behandeld en de uitkomst hiervan kan grote invloed hebben op de mogelijke realisatie. Om die reden zijn de verantwoordelijk wethouders van mening dat het niet zinvol is om de plannen op 5 oktober aan ons dorp te presenteren.

Gezamenlijk zijn wij tot de conclusie gekomen dat het beter is de extra ledenvergadering te annuleren. De verantwoordelijke wethouders hebben de intentie om op 2 december de plannen aan het dorp te presenteren. Dan zal er meer duidelijkheid zijn en kan er concreter antwoord gegeven worden op vragen die leven.

We kunnen wel melden dat het college tijdens de behandeling van de begroting voorstelt om het zwembad De Goudvijver op de huidige locatie in de Zandput te behouden.

Extra ledenvergadering 5 oktober geannuleerd en wordt waarschijnlijk verplaatst naar 2 december