De Dorpsraad is een vereniging die open staat voor alle inwoners van Serooskerke. Door lid te worden steunt u het werk van de Dorpsraad.

De taak van de Dorpsraad is samen te vatten als:

Het behartigen van de dorpsbelangen in de brede zin van het woord.

d.w.z. het bestuur van de Dorpsraad is gesprekspartner voor de gemeente Veere en speelt in op diverse zaken op het terrein van ruimtelijke ordening, verkeer, wonen, voorzieningen.
Zaken, die voor ons dorp van groot belang zijn omdat de leefbaarheid en dynamiek van kleine kernen voortdurend aandacht vraagt.

Het functioneren als platform voor uitwisseling van meningen en ideeën.

d.w.z. de dorpsraad wil de inwoners van Serooskerke de gelegenheid bieden om ideeën over de leefbaarheid van het dorp uit te wisselen. Dat kan onder meer tijdens de algemene vergaderingen, tijdens de (openbare) bestuursvergaderingen, in de Serooskerkse Waker of via deze website.

Benieuwd naar onze regels? Lees ze in de statuten.