Hoe ziet de Zandput er straks uit? En Serooskerke Oost? Via deze pagina houden we jullie op de hoogte.
 
Zandput gebied
Het zwembad is in het najaar van 2021 vernieuwd.

Na de pensionering van Jan Breedijk is er voor dorpshuis De Zandput een opvolger gevonden via restaurant De Lindeboom.
 
Serooskerke Oost
CONCEPT – De tekeningen voor Serooskerke Oost zijn er! Half augustus is het stedenbouwkundig plan, zoals dat ambtelijk heet, gepresenteerd aan de omwonenden en de dorpsraad.
 
Zowel de omwonenden als de dorpsraad staan positief tegenover deze tekeningen. We zijn blij dat onze input in de tekening is verwerkt en het groene karakter van de wijk behouden blijft.
 
De komende weken worden de puntjes op de i gezet, waarna het plan eind september naar de raad kan. De concept-plannen zijn nu in te zien via de website van de Gemeente Veere of via de links hieronder.

CONCEPT Stedenbouwkundig plan

CONCEPT Stedenbouwkundig plan 3D