Jan Kousemaker
Voorzitter

Ik ben met veel plezier voorzitter van de dorpsraad Serooskerke. Ik ben lid geworden van de dorpsraad omdat ik het belangrijk vind dat bewoners zich inzetten voor de leefbaarheid van ons dorp. Ik ben volop betrokken geweest bij de ontwikkeling van het huidige dorpsplan en het is een uitdaging de komende jaren uitvoering van dit plan te realiseren.

Sander Lobbezoo
Secretaris

Sinds februari 2018 woon ik samen met Nicole en onze kinderen Joep en Fien met veel plezier in Serooskerke. In april 2019 ben ik gevraagd om lid te worden van de dorpsraad, wat ik met veel plezier doe. Het is een mooie gelegenheid om meer betrokken te raken bij Serooskerke en haar inwoners. 

Met het enthousiaste team van de dorpsraad zetten wij ons in om de leefbaarheid van Serooskerke op een hoog peil te houden. Dus mocht u vragen of suggesties hebben, laat het ons weten. Samen zorgen we ervoor dat het plezierig wonen is in Seroos.

Robbie Holmes
Bestuurslid / Penningmeester

Sinds april 2018 ben ik bestuurslid en penningmeester van de dorpsraad Serooskerke. Als penningmeester beheer je alle financiën en ledenadministratie, terwijl je als bestuurslid meepraat en meedenkt over alles wat er in Seroos gebeurt. Ik zie het als een mooie uitdaging om mij in te zetten voor de belangen van de dorpsbewoners en het dorp op zich. Samen zorgen we ervoor dat '"t goed weunen is op Seroos!" 

LinkedInE-mail
Anneke Brouwer
bestuurslid

Sinds 6 jaar wonen wij met veel plezier in Serooskerke. Begin 2017 ben ik gevraagd of ik lid wilde worden van de dorpsraad. Sinds april 2017 beheer ik de taken van secretaris binnen de dorpsraad. Als moeder van twee jonge kinderen vond ik het leuk om wat actiever betrokken te zijn bij de ontwikkelingen van ons dorp. Samen met dit leuke team probeer ik me in te zetten voor de belangen en leefbaarheid van Seroos!

Manon Kluijfhout
bestuurslid

Serooskerke is voor mij als relatieve nieuweling een bijzonder fijne plek, ik voel mij er thuis. In een team van enthousiaste en betrokken dorpsbewoners kom ik graag op voor de belangen van het dorp en hoop ik er op mijn manier een steentje aan bij te dragen dat het fijn wonen is in Seroos!

Jacobine Vader
bestuurslid

Graag wil ik opkomen voor de leefbaarheid in het dorp.  Met een positieve kritische blik naar alle ontwikkelingen voor de toekomst en daarbij alle leeftijden in het oog houdend. Dus ik zou zeggen wat leefbaarheid betreft, we staan altijd open voor uw en jouw suggesties!

Izaäk Geschiere
bestuurslid / redactie De Waker

Al jaren woon ik met veel plezier in Serooskerke. Ik ben lid van de dorpsraad om te proberen het dorp, de dorpsgemeenschap,  te ondersteunen met raad en daad, alert te zijn op mogelijke kansen ter verbetering. Als mederedacteur van ons dorpsblad “De Serooskerkse Waker” schrijf ik artikelen die uiteindelijk tot doel hebben er toe bij te dragen dat iedereen zich gezien en thuis voelt in ons dorp.

Leander Osté
bestuurslid

In 2016 ben ik met mijn gezin verhuisd naar een boerderijtje in het buitengebied van Serooskerke. We wonen hier met veel plezier en merken hoe fijn het wonen is dicht bij een dorp waar alle voorzieningen aanwezig zijn. Het is belangrijk de leefbaarheid en de vele voorzieningen die ons dorp biedt in stand te houden en de belangen te behartigen van onze inwoners. Als bestuurslid van de Dorpsraad wil ik me inzetten om te zorgen dat het ook in de toekomst fijn wonen blijft op ons mooie dorp. 

Yvonne Bruins-Mesu
bestuurslid

Ik woon al vele jaren aan de Noordweg in Serooskerke maar doordat de kinderen niet meer in Serooskerke op school zitten en inmiddels elders wonen merkte ik dat ik wat minder betrokken raakte bij het dorpsgebeuren.
Het leek me leuk om me wat meer in te zetten voor het dorp, de vraag of ik lid wilde worden van de Dorpsraad kwam zodoende op het juiste moment.
Samen met het team van de Dorpsraad ervoor zorgen dat het fijn wonen is in Serooskerke, dat is immers een mooi uitgangspunt!

Rooster van aftreden:
2024 > Izaäk en Manon
2025 > Anneke
2026 > Jacobine, Robbie, Leander, Yvonne
2027 > Jan en Sander