Jan Kousemaker
Voorzitter

Ik ben met veel plezier voorzitter van de dorpsraad Serooskerke. Ik ben lid geworden van de dorpsraad omdat ik het belangrijk vind dat bewoners zich inzetten voor de leefbaarheid van ons dorp. Ik ben volop betrokken geweest bij de ontwikkeling van het huidige dorpsplan en het is een uitdaging de komende jaren uitvoering van dit plan te realiseren.

Sander Lobbezoo
Secretaris

Sinds februari 2018 woon ik samen met Nicole en onze kinderen Joep en Fien met veel plezier in Serooskerke. In april 2019 ben ik gevraagd om lid te worden van de dorpsraad, wat ik met veel plezier doe. Het is een mooie gelegenheid om meer betrokken te raken bij Serooskerke en haar inwoners. 

Met het enthousiaste team van de dorpsraad zetten wij ons in om de leefbaarheid van Serooskerke op een hoog peil te houden. Dus mocht u vragen of suggesties hebben, laat het ons weten. Samen zorgen we ervoor dat het plezierig wonen is in Seroos.

Robbie Holmes
Bestuurslid / Penningmeester

Sinds april 2018 ben ik bestuurslid en penningmeester van de dorpsraad Serooskerke. Als penningmeester beheer je alle financiën en ledenadministratie, terwijl je als bestuurslid meepraat en meedenkt over alles wat er in Seroos gebeurt. Ik zie het als een mooie uitdaging om mij in te zetten voor de belangen van de dorpsbewoners en het dorp op zich. Samen zorgen we ervoor dat '"t goed weunen is op Seroos!" 

LinkedInE-mail
Anneke Brouwer
bestuurslid

Sinds 6 jaar wonen wij met veel plezier in Serooskerke. Begin 2017 ben ik gevraagd of ik lid wilde worden van de dorpsraad. Sinds april 2017 beheer ik de taken van secretaris binnen de dorpsraad. Als moeder van twee jonge kinderen vond ik het leuk om wat actiever betrokken te zijn bij de ontwikkelingen van ons dorp. Samen met dit leuke team probeer ik me in te zetten voor de belangen en leefbaarheid van Seroos!

Manon Kluijfhout
bestuurslid

Serooskerke is voor mij als relatieve nieuweling een bijzonder fijne plek, ik voel mij er thuis. In een team van enthousiaste en betrokken dorpsbewoners kom ik graag op voor de belangen van het dorp en hoop ik er op mijn manier een steentje aan bij te dragen dat het fijn wonen is in Seroos!

Hedy van Straten
bestuurslid

Na het grootste deel van mijn leven in een stedelijke omgeving gewoond te hebben wonen mijn man en ik nu al jaren in Serooskerke. Ik ben indertijd lid van de dorpsraad geworden omdat ik ook mijn steentje wilde bijdragen aan het goede leven in Serooskerke en om meer inwoners van het dorp te leren kennen. Dat is beide gelukt. Het is leuk en het geeft voldoening je samen voor iets in te zetten en dan ook te zien dat je met elkaar het verschil kunt maken.

Email
Lianne de Later
bestuurslid

In 2015 ben ik toegetreden tot de dorpsraad waarvan 1 jaar secretaris. Ik ben geboren en getogen op Serooskerke en woon nu net buiten het dorp. Ik voel me door de dorpsraad nog steeds erg betrokken bij ons dorp. Ik vind het erg leuk om de ontwikkelingen op en rond het dorp te volgen en daarin mee te denken. Samen zorgen dat de leefbaarheid van Serooskerke op een hoog peil blijft!

Jacobine Vader
bestuurslid

Graag wil ik opkomen voor de leefbaarheid in het dorp.  Met een positieve kritische blik naar alle ontwikkelingen voor de toekomst en daarbij alle leeftijden in het oog houdend. Dus ik zou zeggen wat leefbaarheid betreft, we staan altijd open voor uw en jouw suggesties!

Izaäk Geschiere
bestuurslid / redactie De Waker

Al jaren woon ik met veel plezier in Serooskerke. Ik ben lid van de dorpsraad om te proberen het dorp, de dorpsgemeenschap,  te ondersteunen met raad en daad, alert te zijn op mogelijke kansen ter verbetering. Als mederedacteur van ons dorpsblad “De Serooskerkse Waker” schrijf ik artikelen die uiteindelijk tot doel hebben er toe bij te dragen dat iedereen zich gezien en thuis voelt in ons dorp.

Rooster van aftreden:
2020 > Izaak en Manon
2021 > Hedy, Lianne en Anneke
2022 > Jacobine en Robbie
2023 > Jan en Sander