In de meest recente Waker (nr. 118) staat op pagina 29 de uitnodiging en agenda voor de aanstaande jaarvergadering op 28 juni. In de agenda staat onder punt 5, verkiezing bestuursleden, dat aftredend en herkiesbaar zijn Sander Lobbezoo (secretaris) en Jacobine Vader. Dit moet echter zijn: Sander Lobbezoo (secretaris) en Jan Kousemaker (voorzitter).

Zie ook: Wie zijn we?

Leden kunnen zich kandidaat stellen.

De volledige agenda:

  1. Opening (start 19.30u)
  2. Jaarverslag 2022
  3. Financieel verslag 2022
  4. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie
  5. Verkiezing bestuursleden
  6. Rondvraag
  7. Sluiting vergadadering ca. 20.15u
  8. Pauze tot ca. 20.45u
  9. Presentatie ontwerp natuurspeeltuin (ca. 30 min)
  10. Presentatie beeldkwaliteitsplan ‘de Biezenweie’. Het plan ligt tevens ter inzage. (ca. 30 min)
Agenda jaarvergadering

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *