Tijdens de jaarvergadering is het ontwerp voor de nieuwe natuurspeeltuin gepresenteerd. Het ontwerp is met applaus ontvangen! De begroting is op dit moment voor 2/3e rond en de komende tijd zullen er meerdere initiatieven worden opgestart voor “mensen en middelen”.

Wil je ons helpen, laat het ons weten!